Унищожава раковите клетки

Изследванията показват, че гъбите Шийтаке спомагат за борбата с раковите клетки а ленитанина в гъбите Шийтаке помага за лечение на хромозомни увреждания, причинени от противоракови лечения. Това предполага, че Шийтаке може да се използва като потенциално естествено лечение на рак.

Изследване от 2006 г., публикувано в сп. Алтернативна и допълваща медицина, изследва потенциалните роли на фракцията на етилацетата от гъби Шийтаке. Проучването включва две клетъчни линии на човешки карцином на гърдата, една човешка немалигнена гърда епителна клетъчна линия и две миеломни клетъчни линии. Резултатите показват, че гъбите Шийтаке успяват да инхибират растежа на туморните клетки с тяхната микохимична стойност.

Вижте всички ползи от гъбите Шийтаке.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *